Litania do Najświętszej Maryi Pan

Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.                                                      Ojcze z nieba, Boże, 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza                                                                                      
 Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków,
                                                                                Królowo Apostołów,                                                                              Królowo Męczenników,                                                                        Królowo Wyznawców,                                                                            Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych,                                                                  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta,                                                                         
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
.
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.                           Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
 † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa….

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo/, że nigdy nie słyszano/, abyś opuściła tego/, kto się do Ciebie ucieka/, Twej pomocy wzywa/, Ciebie o przyczynę prosi/. Tą ufnością ożywiony/, do Ciebie o Panno nad pannami i Matko biegnę/, do Ciebie przychodzę/, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa/, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie                                                    i wysłuchaj. W. Amen.

Akt osobistego oddania Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo. Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

 

 

 

Niedziele Wielkiego Postu 2023 :

Dnia : 26.02 – Pierwsza N.W.P ,  5.03 – Druga N.W.P ,   12.03 – Trzecia N.W.P,19.03 – Czwarta N.W.P ,     26.03 – Piąta N.W.P ,     2.04 – Niedziela Palmowa

 - godzina 7.30  Różaniec , godz. 8.00 – Msza św. i śpiew Gorzkich Żali.

– godz.   9.30 – Msza św. i śpiew Gorzkich Żali.                                  – godz. 11.00 – Msza św. i śpiew Gorzkich   Żali.

W soboty godz. 16.30 Różaniec , godz. 17.00 Msza św. z niedzieli.

W tygodniu każdego dnia od poniedziałku do soboty przez cały Wielki Post adoracja Najświętszego Sakramentu o  godz. 16.30 i Msza św. o godz. 17.00.

Drogi Krzyżowe w piątki Wielkiego Postu :

- Dnia 24.02 ,  3.03 ,  10.03 ,  17.03 ,  24.03

- godz. 9.00 Msza św. z Drogą Krzyżową dla starszych , chorych , emerytów i rencistów

- godz. 16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci

- godz. 17.00 Msza św. i Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży , szczególnie dla kandydatów do bierzmowania

Dnia 31.03 – Msza św. o godz. 17.00 , a po Niej Droga Krzyżowa ulicami Ruska.

Dnia 7.04 – Wielki Piątek – godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa w godzinę  śmierci Pana Jezusa.

Rekolekcje dla Parafii : Niedziela 19.03 , Poniedziałek 20.03 , Wtorek 21.03 i zakończenie w środę 22.03. Rekolekcje poprowadzi Ks. Marek Brdęk, Proboszcz Parafii W Jerzewie.

Plan : - w niedzielę Msze Św. o godzinie 8.00 z nauką rekolekcyjną , 9.30 z nauką rekolekcyjną i godz. 11.00 - z nauką rekolekcyjną.

- poniedziałek , wtorek , środa – 16.30 Różaniec , godz. 17.00 Msza Św. z nauką

 

Rekolekcje szkolne – 27.03, 28.03, 29.03-poprowadzi Ks. Proboszcz z Zimnowody Artur Michalak.

 

 

Parafia św. Wojciecha Rusku

Msze św. w niedziele i Święta  

- sobota – godz. 17. 00, niedziela – godz. 8.00, 9.30, 11.00. 

- w święta zniesione -  godz. 9.00 i 17.00.

- w tygodniu  - godz. 17.00.

- spowiedź przed każdą Mszą św.

- biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św.

Nabożeństwa w par. św. Wojciecha w Rusku

- środa nowenna do M.B.N. Pomocy.

- I czwartek miesiąca (modlitwa o powołania do służby w kościele, adoracja w ciszy od 16.30. oraz Komunia św. pod dwiema postaciami)

 

- I piątek miesiąca (nabożeństwo do NSPJ) - adoracja NS na godzinę przed mszą św., w tym czasie okazja do spowiedzi św. (objazd chorych od godz. 8.00.)

- I sobota miesiąca różaniec o godz. 8.30 i msza św. wynagradzająca z racji pięciu sobót.

- 16 dzień miesiąca - modlitwa za Ojczyznę i naszą parafię za wstawiennictwem św. JP II.

- V - X - 13 dzień miesiąca - nabożeństwo fatimskie.

 

- w trzeci czwartek miesiąca Msza św. o godz. 17.00  z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

- w każdy czwartek miesiąca – przed Mszą św. litania do św. Józefa i bł. kar. Wyszyńskiego.                                               

 

- w każdy piątek przed Mszą św. Koronka do B. Miłosierdzia.              

 

-  różaniec sobota 16.30 i w niedziele o 7.30.

 

– druga niedziela miesiąca godz. 11.00 – błog. rocznych dzieci.

 

– trzecia niedziela miesiąca godz. 8.00 – błog.  dla kobiet w stanie błogosławionym. 

 

 

–chrzty dzieci odtąd będą w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00 (nauka dla rodziców i chrzestnych dzień wcześniej w piątek po Mszy św.) oraz w ostatnią niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11.00 (nauka dla rodziców i chrzestnych w piątek po Mszy św.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marsz jest naszą alternatywą na tak bardzo propagowany we współczesnej kulturze Halloween, nawet w naszej Parafii i w szkołach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu Świętych. 31 października(niedziela) o godzinie 10.30 rozpocznie się przy blokach.

 

Zachęcamy i prosimy, dzieci, dorosłych o przebranie się za swoich patronów lub za anioły. Bardzo prosimy przynieść wizerunki swoich ulubionych świętych. Dzieci mogą przynieść instrumenty i dzięki temu stworzymy Wielką Orkiestrę Świętych. W radosnej procesji przejdziemy ulicami naszej parafii  z relikwiami świętych. Zakończymy Mszą św. o godz. 11.00 w naszym kościele.

 

Wszyscy Święci i Święte – módlcie się za nami

 

 

Kochani Parafianie pragnę Was zaprosić za tydzień w niedzielę 17.10 –aby włączyć się w ogólnopolską akcję Różańcową , gdzie zostaną odmówione wszystkie części różańca, jako pokuta i wynagrodzenie za grzechy nasze i całej naszej wspólnoty narodowej. Podczas tego różańca zostaną odczytane Akt Przeproszenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. I tak o godz. 7.30 – tajemnice radosne po czym Msza św., o godz. 9.00 – tajemnice światła po czym Msza św., o godz. 10.30 – tajemnice bolesne, po czym Msza św., o godz. 11.45 – tajemnice chwalebne,  po czym Msza św.

 

 

Już od piątku rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe.

 

 

Kochani Parafianie!!!

15 SIERPNIA WSZYSCY W DRODZE DO MARYI PO RATUNEK !!!!!

PROPONUJEMY REKOLEKCJE 33DNI

ODDANIA PRZEZ MARYJĘ DO CHRYSTUSA – POCZĄTEK 13.07.2021

W obliczu narastających zagrożeń , budzącego się lęku o przyszłość naszej Ojczyzny i świata – zapraszamy wszystkich Parafian  do aktywnego włączenia się w pokutno – modlitewną inicjatywę . Współczesność Polski i świata jest poraniona i pogmatwana. Dlatego wzorem naszych przodków pragniemy iść do Maryi po ratunek i nadzieję.

 W dniu 15 sierpnia kierując kroki do naszego  kościoła , uczyńmy z tego swoistą PIELGRZYMKĘ do MATKI BOŻEJ , aby w szczerym akcie oddać się w Jej kochające dłonie.

Niech każdy uczyni to w duchu odpowiedzialności za siebie, swoich rodzin, wszystkich rodaków oraz cały świat.

Zachęcamy , aby do tego AKTU przygotować się duchowo poprzez Sakrament Pokuty, Eucharystię , szczerą modlitwę , RÓŻANIEC , a także podjęty post.

Niech  nikogo z nas nie zabraknie w drodze do Matki !

Upadajmy na kolana i wspólnie błagajmy o ratunek i nadzieję !

W naszej Parafii, w naszym kościele od dziś 13 lipca będziemy odmawiać różaniec na 30 minut przed Mszą św., aż do 15 sierpnia. Bardzo proszę Kochani Parafianie włączmy się w tą nowennę, albo w kościele, albo domu.

Proponowana modlitwa w KOŚCIOŁACH na zakończenie Mszy św. 15 sierpnia :

NAJUKOCHAŃSZA Maryjo , Matko Chrystusa w obliczu zła , które atakuje mnie, nasze rodziny , nasze społeczeństwo , naszą Ojczyznę POLSKĘ , cały świat , przybywamy aby na kolanach błagać CIĘ „RATUJ NAS ‘’…

 

Pod Twoją obronę / Maryjo , KRÓLOWO Polski  / Święty Michale Archaniele                            

 

 

 

 

W miesiącu lipcu i sierpniu we wtorki i czwartki Msze św.  o godz. 8.00, pozostałe bez zmian.

 

 

Nabożeństwa czerwcowe do końca miesiąca po Mszy wieczornej, w środy nowenna do Matki Bożej o godz. 16.30.

 

 

Nabożeństwa majowe do Matki Bożej od poniedziałku do soboty o godz. 16.30, a w niedzielę po każdej Mszy św. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Godzina Miłosierdzia  11.04.2021 godz. 15.00.

Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie trzeciej po południu.

Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o 1500, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.

Często w  praktyce i publikacjach powtarza się opinię, że o trzeciej po południu trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i że Koronka odmawiana o tej porze ma szczególną moc. Takie myślenie wynika z nieznajomości nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzystania z gotowej formuły modlitewnej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest osobną formą kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania. Nigdzie nie powiedział, że w tej Godzinie trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że o trzeciej możemy odmawiać Koronkę, tak jak o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy nie praktykujemy modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (tylko odmawiamy Koronkę). Koronka do Miłosierdzia Bożego nie może być bowiem modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca (Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci…), a modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ma być skierowana wprost do Jezusa.

Systematyczna praktyka  modlitwy w Godzinie  Miłosierdzia wprowadza w osobisty, bezpośredni kontakt z Jezusem, bo każe rozważać Jego miłosierdzie objawione w męce, zwracać się do Niego w sposób bezpośredni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla zasług Jego męki błagać o potrzebne łaski dla siebie i świata. Od nas zależy, czy o trzeciej po południu chcemy praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia czy też odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W przekazywaniu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i jego praktyce trzeba to jasno określać i nie mieszać Koronki z Godziną Miłosierdzia.

 

Geneza, wyjaśnienie i obietnice

Godzina Miłosierdzia –  tak o godzinie swej śmierci mówił sam Pan Jezus, gdy w październiku 1937 roku w Krakowie przekazywał Siostrze Faustynie kolejną formę kultu w nabożeństwie do 4/               4/                                                                                                                                                    Miłosierdzia Bożego. Polecenie uczczenia godziny swej śmierci powtórzył  kilka  miesięcy  później, w lutym 1938 roku, określając jej cel, sposób obchodzenia i ponawiając obietnicę do niej przywiązaną. Przypominam ci, córko Moja – mówił do Siostry Faustyny – że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało [ono] na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…) W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). W tej godzinie dokonało się dzieło odkupienia człowieka. Jezus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy przez swą mękę i posłuszeństwo aż do śmierci, i w ten sposób pojednał nas z Ojcem, otworzył zamknięte przez Adama bramy nieba. Na krzyżu miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, nie przekreśliło jej, ale wypełniając przekroczyło jej miarę.

W chwili konania Jezusa na krzyżu mamy więc rozważać tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej objawiła się właśnie w męce i śmierci Wcielonego Syna Bożego. Choć przez krótki moment – prosił Pan Jezus – zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania (Dz. 1320). Rozmyślanie  nad męką Pańską  prowadzić ma do uwielbiania i wysławiania miłosierdzia Jezusa, a także – zgodnie z Jego życzeniem – do błagania o miłosierdzie Boże dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników, którzy są w największej potrzebie.

Pan Jezus ponadto udzielił Siostrze Faustynie konkretnych wskazówek co do sposobu odprawiania Godziny Miłosierdzia. Mówił: Staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić Drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę (Dz. 1572). Aby praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia nie trzeba koniecznie iść do kościoła czy mieć  dużo czasu.  Jeśli go nie  mamy, wystarczy  króciutka chwila, by w duchu stanąć na Golgocie u stóp krzyża i połączyć się z konającym Jezusem. Pan Jezus – poza znaną w pobożności chrześcijańskiej Drogą krzyżową – nie podał żadnej formuły modlitewnej, ale z analizy Jego wypowiedzi (obietnic) wynika, że modlitwa w Godzinie Miłosierdzia musi spełniać określone warunki.

Po pierwsze winna  być odprawiana  o godzinie trzeciej po południu (nie w nocy), bo chodzi w niej o uczczenie momentu konania Jezusa na krzyżu. Po drugie – winna być skierowana bezpośrednio do Pana Jezusa, a więc nie do Boga Ojca, Matki Najświętszej czy św. Siostry Faustyny. Pan Jezus powiedział bowiem: Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi… (Dz. 1320). Możemy jednak  błagać  o  miłosierdzie  wraz  z Maryją stojącą pod krzyżem i wraz ze św. Siostrą Faustyną. W błaganiach mamy się odwoływać do wartości i zasług bolesnej męki Pana Jezusa, dlatego w tej modlitwie używamy zwrotu: Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie… Nie mówimy natomiast: Przez przyczynę Matki Najświętszej czy: Za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny, bo wtedy w modlitwie odwoływalibyśmy się do wartości i zasług Matki Bożej czy świętych, a mamy się odwoływać – jak chce Pan Jezus – do zasług Jego męki. Intencje, jakie polecamy w Godzinie Miłosierdzia (modlitwa wstawiennicza) winny być zgodne z wolą Bożą, co należy do natury każdej modlitwy, a sama modlitwa winna być ufna i połączona z aktami miłosierdzia wobec bliźnich, co jest warunkiem prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

Do tak  praktykowanej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia przywiązał Pan Jezus obietnicę wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw. W tej godzinie – mówił do Siostry Faustyny – nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). A innym razem dodał: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz. 1572).

 

 

Wielka Sobota 3.04.2021 - godz. 9.00 – Jutrznia –wspólna modlitwa Kościoła.

W tym dniu wspominamy spoczynek Chrystusa w Grobie.  Zachęca się dziś do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.                                          

Plan  czuwania przy Grobie Pańskim

Czas czuwania

Poszczególne grupy

   9.00 – 10.00

Rusko  - bloki      Strzyżewko

 10.00 – 11.00

ul. Kasztanowa i Jabłoniowa

11.00 –  12.00

Suchorzewko

12.00 –  13.00

Rusko ul. Szkolna, Folwarczna

13.00 –  14.00

Rusko, Sportowa, Strzyżewska

14.00 –  15.00

 Rusko, ul. Koźmińska 1 - 16

15.00 –  16.00

 Rusko, ul. Koźmińska 18 - 28

16.00 –  17.00

Matki Różańcowe

17.00 –  18.00

Dzieci parafii wraz z rodzicami

18.00 –  19.00

Kandydaci do bierzmowania

19.00 –  19.30

Wspólny Różaniec

19.30

Msza św. z wigilii

 

Zgodnie ze starą tradycją w Wielką Sobotę święcimy potrawy. Dawniej liturgia była sprawowana już rano. W czasie tej liturgii uroczyście święcono wodę chrzcielną. Nią u początku chrześcijaństwa w Polsce, święcono pokarmy, by były spożywane nie na cześć bożków pogańskich, ale na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego.

Święcenie pokarmów w naszym kościele w Rusku  godz.  10.00, 10.30,11.00., 11.30.12.00, 12.30.13.00 i 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 – wokół kościoła.

Po obrzędzie poświęcenia pokarmów zachęcam  do krótkiego adorowania Chrystusowi Panu w Grobie.

 9.  Wielkanoc  3.04.2021 – Wigilia Paschalna

Największą uroczystością chrześcijaństwa jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa, przeżywane i obchodzone przede wszystkim w noc z Wielkiej  Soboty na Wielką Niedzielę.

Godz. 19.00 wspólny Różaniec,  godz. 19.30  rozpoczniemy w naszym kościele liturgię Wigilii Paschalnej.  Pierwsza jej część to liturgia światła. Przed kościołem zostanie poświęcony ogień, od niego zapalony i poświęcony paschał. Od paschału zapalimy w kościele nasze świece. Odśpiewany przy paschale hymn pochwalny – dzieła stworzenia i odkupienia, zakończy tę część liturgii. Dalej liturgia słowa, czytania Starego Testamentu, list św. Pawła i Ewangelia o Zmartwychwstaniu. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna(uroczyście poświęcimy nową, odnowioną chrzcielnicę):  wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, poświęcenie wody chrzcielnej i pokropienie nią zgromadzonych w kościele. Po niej następuje liturgia Eucharystii. Na jej zakończenie – uroczysta procesja Rezurekcyjna. Niesiemy w monstrancji i w naszych sercach Ciało Chrystusa dla nas ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Śpiew  Te  Deum  - Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy naszą uroczystość.

Niedziela  Wielkanocna 4.04.2021.

Msze św. godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.00.                                                                                                                                                 

Poniedziałek Wielkanocny  5.04.2021.

Msze św. godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.00, (Dzień modlitw w intencji KUL)

 

Zakończenie  Świętego  Tryduum   Paschalnego.

 

 

Wielki Piątek 2.04.2021

(16 rocznica śmierci św. Jana Pawła II),  godz.   9.00   – Jutrznia –wspólna modlitwa Kościoła,                                                                            

godz.17.30. – Rodzinna Droga Krzyżowa i rozpoczęcie nowenny, aż do Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 

 

- godz. 18.00 - liturgia na cześć Męki Pańskiej. Czytanie Pasji  wg  św. Jana, wywyższenie i adoracja Krzyża, Komunia Święta i tzw. pogrzeb Chrystusa, czyli procesja przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Śpiew Gorzkich Żali – część II  i  III, adoracja  przy Grobie do godz.22.00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego żadnej dyspensy.

 

 

Wielki Czwartek 1.04.2021 – godz. 9.00 – Jutrznia –wspólna modlitwa Kościoła,

 

 - godz. 17.30 – wspólny Różaniec, 

- godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpocznie świętowanie Triduum Paschalnego. W tej uroczystej Mszy Świętej przez czytania biblijne, słowa modlitwy eucharystycznej, jeszcze bardziej możemy wejść z Chrystusem i Apostołami do Wieczernika. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem do tzw. Ciemnicy i śpiew I części Gorzkich Żali. W ten wieczór jest bardzo ważne, byśmy trwali na modlitwie dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa, byśmy z Chrystusem przeżyli Jego konanie w Ogrójcu. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy będzie trwała do godz. 2100.

 

 

Przeżywamy Rok św. Józefa, w każdy czwartek modliliśmy się do św. Józefa w intencji mężczyzn naszej Parafii. Uwieńczeniem będzie Uroczystość   św. Józefa w piątek 19.03. Zapraszamy szczególnie MĘŻCZYZN naszej Parafii na uroczyste Msze św.  o godz. 9.00 lub 17.00 wraz z oddaniem się   św. Józefowi. W każdy czwartek w ciągu roku będziemy odtąd odmawiać litanię do św. Józefa z prośbą o opiekę nad naszą parafią i pracami remontowym.

Msze św.

w niedziele i uroczystości 

8.00, 9.30, 11.00

W każdą niedzielę    godz. 7.30 -różaniec

Msze św. w święta zniesione

9.00 i 17.00.

W tygodniu

godz. 17.00.

Spowiedź św.przed każdą Mszą św.

Nowenna do M.B.N.Pomocy

każda środa godz. 16.30.

Nowenna do św. Józefa każdy czwartek godz. 17.30.

Gorzkie Żale

Każda niedziela

Wielkiego Postu

po Mszy św.

o godz. 8.00, 9.30, 11.00

------------------------------    Droga Krzyżowa

w piątki

godz. 16.30 - dla dzieci.

godz. 17.00 – Msza św.

godz. 17.30 – dla wszystkich.

 

Wielki   Piątek   godz. 15.00

 

Pragniemy  jako parafia włączyć się w ogólnopolską akcję "POKUTA RODZIN - NINIVA" - między ŚRODĄ POPIELCOWĄ - 17 lutego, a WIELKĄ SOBOTĄ - 3kwietnia.

Chcę zaprosić Was wszystkich Kochani Parafianie, abyśmy pokutowali  razem  w rodzinie. Nie osobno ojciec, nie osobno matka, nie osobno dzieci, ale wszyscy razem –RODZINNIE!

Będzie to wymiar wspólnego nawracania się całej naszej rodziny.

PRAGNIEMY PRZEPRASZAĆ ZA GRZECHY ofiarując naszą pokutę Bogu przez  RĘCE i NIEPOKALANE  SERCE  MARYI.

Został utworzony kalendarz, który otrzymaliśmy w tym liście, w którym będziemy wpisywać czyn pokutny, który wykonaliśmy dla któregoś członka rodziny. Np. Mama będzie wpisywała czyn pokutny, który zrobiła dla swojego męża lub dziecka. Mąż będzie wpisywał czyn pokutny, który zrobił dla swojej żony, itd. Codziennie wspólnie modlimy się 10 Różańca Świętego, np. wieczorem, gdy wszyscy domownicy będą już w domu. Każdego dnia podejmujemy wyrzeczenie/post (odmawiamy sobie tego, co będzie dla nas pokutą). Osobiście włączam się w tę akcję i przez 40 dni w naszym kościele będziemy odmawiać przed każdą Mszą św. jedną dziesiątkę różańca o ducha pokuty dla wszystkich naszych rodzin i dla siebie również.

Kochani niech  ten święty czas wielkiego postu będzie dla nas wszystkich owocny.

Może masz problemy z samym sobą, czujesz się zagubiony, dotkliwie ranią Cię grzechy, czujesz, że cały świat Ci się wali, przyjdź tu do naszej ukochanej Matki i Jej Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa i skorzystaj z łaski, która płynie z sakramentów a szczególnie z sakramentu pokuty. Pomoc swoją obiecuje sam Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Jam sam bronić jej będę jako swej własności”. 

 

Parafia, do której przynależysz to miejsce szczególne, bo tu w naszej świątyni Bóg nas kocha i czyni wielkie rzeczy.                                                         

 

 

Ś R O D A  P O P I E L C O W A  17 L U T Y 2 0 2 1 R.

 

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu

Każdy Kochani Parafianie, kto chce podjąć próbę  do szczerej zmiany swojego życia, niech zacznie od środy popielcowej w naszej parafii szczególnym aktem pokuty i nawrócenia, osobiście w sposób świadomy i konkretny. Poszczególne zaś niedziele i tygodnie Wielkiego Postu uczyńmy dla siebie rzeczywistymi  rekolekcjami w naszym życiu. W każdą niedzielę rozważać będziemy nową drogę nawrócenia.

ZAPRASZAM W ŚRODĘ POPIELCOWĄ 17 LUTEGO

Msze św. pokutne z obrzędem posypania głów popiołem, na znak, że pragniemy w tym czasie coś więcej zrobić w drodze naszego nawracania o godz. :

8.00, 10.00, 17.00, 19.00

 

Przez cały dzień będzie w naszym kościele wystawiony Najświętszy Sakrament, aby wejść do naszej świątyni  i powiedzieć w ciszy Jezusowi, Maryi i Józefowi – zajmijcie się mną, oddaję się Wam, oddaję Wam moją rodzinę. W dzisiejszym dniu obowiązuje nas wszystkich post ścisły od którego nie ma dyspensy, a składka ze wszystkich Mszy św. jako jałmużna przeznaczona będzie na Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Przez cały Wielki Post jest okazja do spowiedzi przed każdą Mszą.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Wtorek 2 luty 2021 r.Akt oddania naszych rodzin

Świętej Rodzinie z Nazaretu. 

Msze św. o godz. 8.00, 10.00,17.00. 

Dodatkowo o godz. 16.00 – poświęcenie

świec dzieciom komunijnym.

Zapraszamy wszystkie rodziny naszej parafii, a w ostateczności jednego przedstawiciela rodziny. Obowiązkowo przynosimy ze sobą gromnicę lub jakąkolwiek świecę na dowolną przez siebie wybraną Mszę św.

Przed rozpoczęciem Mszy św. odpalimy od Paschału przyniesione świece.

1.     Na rozpoczęcie Mszy św. zaśpiewamy pieśń – Przyjdź Duchu św. ja pragnę.

2.     Akt pokuty – modlitwa poświęcenia świec i pokropienie wodą egzorcyzmowaną. W czasie pokropienia śpiew – Com przyrzekł Bogu.

3.     Czytanie I

4.     Psalm

5.     Czytanie II

6.     Alleluja

7.     Ewangelia

8.     Po Ewangelii - Psalm, dziesiątka Różańca , psalm i uroczysty Akt oddania naszych rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu.

9.     Modlitwa wiernych.

10.Pieśń na ofiarowanie….

11.Pieśń na Komunię św. …..

12. Po modlitwie Św. Michale Archaniele, koronka do Bożego Miłosierdzia jako zawierzenie naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu

13. Po koronce śpiew – 3x – Jezu ufam Tobie.

14.Błogosławieństwo.

15.Modlitwa Dziękujemy Ci Panie Jezu….

16.Pieśń na zakończenie……

17. Każda rodzina po przyjściu do domu święci wodą święconą swoje mieszkanie, aby w ten sposób, dom każdej naszej rodziny stał się prawdziwym Nazaretem. 

RUSKO - 2 lutu 2021 rok

Akt oddania rodzin naszej Parafii Św. Rodzinie z Nazaretu

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen. 

 

 

KOLĘDA 2021
W tym roku, zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa kolęda odbywać się będzie podczas Mszy św. w kościele.

 

 

 

LP.

DATA

TRASA

GODZ

NUMERY

1

28.12 (poniedziałek)

STRZYŻEWKO

17.30

36, 1 - 16

2

29.12

(wtorek)

STRZYŻEWKO

17.30

17 - 34

3

4.01

(poniedziałek)

ul. JABŁONIOWA I KASZTANOWA

17.30

 

4

5.01

(wtorek)

JANÓW

SUCHORZEWKO Lipówka

17.30

42 – 30

5-36

5

7.01

(czwartek)

SUCHORZEWKO

17.30

29 - 26

6

8.01

(piątek)

SUCHORZEWKO

17.30

25 – 6

7

11.01

(poniedziałek)

RUSKO
ul. Folwarczna
ul. Strzyżewska
ul. Koźmińska.

17.30
1, 2, 4,8,9,7,5,3, park

8

12.01

(wtorek)

RUSKO,
ul. Szkolna

17.30

 numery parzyste

9

14.01

(czwartek)

RUSKO
ul. Szkolna

17.30

 numery nieparzyste

10

15.01

(piątek)

RUSKO SPORTOWA

17.30

 

11

18.01

(poniedziałek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 12

17.30

 

13

19.01

(wtorek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 14

17.30

 

14

21.01
(czwartek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 16

17.30

 

15

22.01

(piątek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 18

17.30

 

16

25.01

(poniedziałek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 20

17.30

 

17

26.01

(wtorek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 22

17.30

 

18

28.01

(czwartek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 24,
24A, 26, 28

17.30

 

 

 

 

Do 30.12.2020 roku obowiązuje następujący porządek duszpasterski.

 

Msze św. w niedzielę i święta

godz. 8.00, 9.30, 11.00 i sobota godz. 17.00

Dni powszednie od poniedziałku do soboty

godz. 17.00.

Roraty od poniedziałku do piątku -godz.17.00

 

 

Spowiedź każdego dnia przed różańcem i Mszą św.

 

Nowenna do Maki Bożej Nieustającej Pomocy                          środa godz. 16.30.

Nr konta parafii - 51 8427 0009 0306 1987 2000 0001.

 

 

Za wszelkie ofiary i życzliwość szczere Bóg zapłać.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Drodzy Uczestnicy –Różańca do Granic Nieba.

Zachęcam  Was do głębokiego i uroczystego (w miarę możliwości) przeżycia zakończenia Różańca do Granic Nieba, które będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę 08.11.2020. Prosimy wszystkich o zawierzenie się Sercu Jezusowemu i Matce Bożej (oczywiście, jeśli to zawierzenie jest zgodne z Twoją wolą i pragnieniem). Akty odmawiamy na sam koniec modlitwy w niedzielę 8.11 – godz. 7.30. Zawierzenie jest duchowym dopełnieniem naszej pokuty i modlitwy.                        Jest też otwarciem na przyjęcie woli Bożej, w kolejne dni, miesiące i lata.

Gorąco zachęcamy, by przystąpić do sakramentu spowiedzi, tak żebyśmy w niedzielę byli w stanie łaski uświęcającej. Jeśli w Twoim przypadku nie jest to możliwe, to tym mocniej pokutuj i módl się.
Nie poddawajmy się w najmniejszym stopniu, pokutujmy więcej, módlmy się wytrwale.
Niech dobry Bóg Ojciec czule nas przygarnia i obejmuje swoim Miłosierdziem, a Matka Boża, Niepokalanie Poczęta, nas prowadzi!

Akt zawierzenia Matce Bożej, sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafa i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

Akt zawierzenia Sercu Jezusowemu.

 

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

 

DEKRET z 13.10.

dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności i braterstwa, na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno.

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są także przyjęte w Archidiecezji Poznańskiej reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie, nawet jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma takich potrzeb. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła.

 Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z dekretem z 28 maja br. w Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym
w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

1. Środki ochrony osobistej:

      Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

a.      wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,

b.      pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

c.      służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

d.      koncelebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy wejściach (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek przypominać o tym w ogłoszeniach.

2.    Udzielanie Komunii Świętej

a.      Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.

b.      Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

c.      Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

3.   Sakrament pokuty i pojednania:

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów:

a.      Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

b.      W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.

c.      W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

4.   Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach

a.      W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

b.      Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość zrezygnowania z gromadzącej tłumy Mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada.

5.   Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda):

a.      W najbliższym roku w Archidiecezji Poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie.

b.      Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian.

c.      Podczas Mszy św. należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni zabiorą do domów.

d.      Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej.

e.      Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

f.        Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji
w instancji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

      Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca   b ł o g o s ł a w i ę.

                                                                                            † Stanisław Gądecki

                                                                                Arcybiskup Metropolita Poznański

 

BOŻE CIAŁO 2020

 

 

 

Msze św. godz. 7.00, 8.00 wraz z procesją (Strzyżewko), 9.30 wraz z procesją

(Rusko wieś), 11.00 wraz z procesją (Suchorzewko)

 

 

 

Proszę też dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki o zapisywanie się na poszczególne msze św. Próba będzie we wtorek (9.06) o godz. 16.30.

 

OKTAWA

msze św. o godz. 18.00 z nieszporami i wraz z procesją w intencji danej części naszej parafii.

 • piątek – Strzyżewko,

 • sobota- ul. Kasztanowa, Jabłoniowa,

 • poniedziałek – Suchorzewko,

 • wtorek – Rusko wieś,

 • środa- Rusko bloki,

 • czwartek zakończenie oktawy czterech ołtarzy (proszę o zbudowanie ołtarzy

  mieszkańców bloków: I - blok 12, II- blok 14, III blok 16, IV blok 18

 • piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ołtarz buduje i

  procesję obsługuje młodzież i rodzice kl. VIII.

   Bardzo proszę, aby udekorować nasze domy, okna emblematami religijnymi,

  jako wyraz naszej wiary.

 

 

 

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży:

w kat przedszkolnej i szkolnej kl. I - VI  postanowiliśmy wyróżnić wszystkie dzieci:

Miłosz Rebelka, Dagmara Dutkiewicz, Zosia Gruchała, Adam Kuchn, Wojtek Pawlak, Laura Marczewska, Szymon Rebelka, Amelia Walczak, Natan Walczak, Dominika Dutkiewicz

w kat.. kl. VII - VIII wyróżnienia otrzymują:

Ania Gruchała, Ania Walendowska, Dominika Andrzejczak, Marysia Jeleniewska, Marcin Kordus, Hubert Nowak, Paweł Wasielak

Dziękujemy wszystkim za wykonane prace. Zapraszamy na mszę św. 1.06 o godz. 16.00 w intencji wszystkich dzieci naszej parafii, gdzie wręczymy upominki.

Dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia

w intencji powstrzymania epidemii koronawirusaCzcigodni Parafianie!Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała prośbę do Konferencji Episkopatów, aby dzień 14 maja (czwartek) 2020 roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

 

100 urodziny Jana Pawła II

 

Z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II ogłaszamy konkurs dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach:

 • dzieci kl. O i młodsi

konkurs rysunkowy (forma dowolna)

temat: „Jan Paweł II”

 • dzieci kl. I – III

konkurs rysunkowy (forma dowolna)

temat: „Jan Paweł II wśród dzieci”

 • kl. IV – V

  konkurs rysunkowy (forma dowolna)

  temat: „Jan Paweł II – Papież pielgrzym”

 • kl. VI – VIII

wypracowanie

temat: „Jan Paweł II do młodych”

Należy oprzeć swoją pracę na homiliach, listach itp. skierowanych przez Jana Pawła II do młodzieży

Prace składamy w kościele przy figurze Jana Pawła II z podaniem imienia, nazwiska i klasy w terminie do 18 maja br

 

 

 

Akt ofiarowania i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

do odmówienia w niedzielę 19.04.2020r.

 

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy

świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trój jedyny Boże,

za

wsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki

i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas

i całego świata!

 

 

 

Propozycja modlitw w Niedzielę Miłosierdzia od 15.00 do 16.00 w naszych domach.

 

1. Koronka (odmawiać można na zwykłym różańcu)

Początek: 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
 

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią - tak jak w różańcu: 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
 

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. -tak jak w różańcu: 
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
 

Na zakończenie (3 razy): 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
 

 

2. Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny 

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufamy Tobie
 
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufamy Tobie
 
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufamy Tobie
 
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufamy Tobie

 

-2-
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufamy Tobie

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami
 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.
 

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.
 

 

3.Adoracja do Jezusa Miłosiernego

 

WPROWADZENIE 

Jezu Nazareński, przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, naszą parafię, nasze miasto i dotarły aż po krańce ziemi. Wpatrzeni w Twoje Święte Wyobrażenie, które jest od wieków obecne między nami w tej Cudownej Figurze, z pokorą i ufnością zanośmy nasze modlitwy, polecając się nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu. 

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy Tobie. 

MODLITWA EKSPIACYJNA 

Módlmy się do Pana Jezusa Miłosiernego i przepraszajmy Go za grzechy nasze i naszych bliźnich. Prośmy też o pokój dla świata, miłosierdzie dla cierpiących i łaskę nawrócenia dla grzeszników: 

Panie, któryś chodząc po ziemi głosił ludziom orędzie miłości i pokoju, spójrz na tragedię i cierpienia narodów uwikłanych w wojny, ulituj się i ześlij pożądany pokój. (śpiewamy) Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

 

-3- 

Panie, któryś doświadczył wszelkiej ludzkiej niedoli, ulituj się nad losem chorych, cierpiących i nieszczęśliwych. Ukaż im zbawienny sens Krzyża, umocnij wiarę i wzbudź ufność w twoje Miłosierdzie. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 
Panie, osądzony i skazany przez niesprawiedliwych sędziów, natchnij rządzących umiejętnością tworzenie sprawiedliwego prawodawstwa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, szczególnie wobec tych najbardziej bezbronnych, aby mogli narodzić się i żyć w pokoju. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 

Panie, okrutnie za nas biczowany, udziel łaski opamiętania dla wszystkich posługujących się terrorem i przemocą. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 

Panie, szyderczo cierniem ukoronowany, zmiłuj się nad wszystkimi szydzącymi z Kościoła Świętego i wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 

Panie, konający na krzyżu na oczach obojętnych ludzi, wspomóż nas, abyśmy poznawszy całe zło i grozę grzechu mogli się nawrócić. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 

Panie, któryś przebaczył skruszonemu łotrowi, przebacz i nam wszystkie nasze grzechy. Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie lub: Któryś za nas cierpiał rany - Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 

Dołączmy wszystkie intencje, z którymi dzisiaj przychodzimy przed wizerunek Pana Jezusa Nazareńskiego: (wymienia się intencje) 

PIEŚŃ: Jezu ufam Tobie

ZACHĘTA DO MODLITWY: 
Słowami koronki, którą Jezus zostawił nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, prośmy o miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin i całego świata, dołączając intencje, z którymi sami dzisiaj przychodzimy, pomni na słowa Jezusa, który powiedział: "O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę" (Dz. 848). "Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją" (Dz. 1731). 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Na początku: Ojcze nas..., Zdrowaś Maryj..., Wierzę... Na dużych paciorkach różańca: Przewodniczący liturgii - Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa - Wszyscy – Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Na małych paciorkach: Przewodniczący liturgii - Dla Jego bolesnej Męki - Wszyscy - Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy) Na zakończenie po 5 dziesiątkach: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy) 

 

-4-

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE 

Panie nasz i Boże w Trójcy Świętej jedyny, zebrani na modlitwie w Imię Twoje dziękujemy za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie zsyłać nam raczysz, a które otrzymujemy dzięki zbawczej męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

STAROŻYTNA MODLITWA ODMAWIANA PRZED FIGURĄ CUDOWNEGO PANA JEZUSA CIERPIĄCEGO: 

O Jezu, Synu Boży wcielony, któryś dla naszego zbawienia raczył narodzić się w stajence, życie wieść w ubóstwie, utrapieniach i nędzy, a na krzyżu w strasznej nędzy umrzeć, proszę, abyś gdy będę umierać, rzekł do Twego Ojca Boskiego: Ojcze przebacz mu! Powiedz do ukochanej Matki Twojej: Oto syn Twój. Powiedz do duszy mojej: Dziś ze mną będziesz w raju. Boże mój nie opuszczaj mnie w owej godzinie. Pragnę tak, Boże mój, dusza moja pragnie Ciebie, któryś jest źródłem żywych wód, życie moje jak cień przemija, jeszcze malutko i dokona się wszystko. Przeto, o czcigodny Zbawicielu mój, od tej chwili, aż na całą wieczność w ręce Twoje oddaję ducha mego. O Panie Jezu, przyjmij duszę moją. Amen. 

(Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie - pp. Pius IX, dnia 10. VI. 1856 r.) 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

- Pan z Wami.

- I z duchem Twoim.

- Pochylcie głowy na błogosławieństwo. 

Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. - Amen.
Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. - Amen. 
Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. - Amen. 

ŚPIEW: Jezu, ufam Tobie (3 razy)

 

4. Akty strzeliste do Jezusa Miłosiernego.

 

AKT OFIAROWANIA OJCU MIŁOSIERDZIA 

Przedwieczny Boże, Ojcze Miłosierdzia, niegodność moja da się zmierzyć jedynie Twoją Boską doskonałością. W oczach Twoich po tylekroć jestem przedmiotem obrzydzenia, ilekroć grzeszyłem i nie korzystałem z Twoich łask i dobrodziejstw, których mi udzielałeś do przeprowadzenia najświętszych zamiarów Twego Boskiego miłosierdzia. 

 

-5-
Liczę wszakże na nieskończone miłosierdzie Twoje i w miarę sił swoich chcę wyrazić pragnienie mojego biednego serca. 

W zjednoczeniu z całym Dworem niebieskim, z duszami czyśćcowymi i Kościołem Chrystusowym oraz ze wszystkimi stworzeniami, które były, są i będą, i które by być mogły, a które wyobrażam sobie jako nieskończenie pomnożone, w każdej nieskończenie małej chwili przez wieczność, zarówno co do liczby, jak co do świętości i zasług; a przede wszystkim w zjednoczeniu z Jezusem i Niepokalaną Maryją Panną ofiaruję Ci przenajdroższą krew Boskiego Słowa Wcielonego, Jego najświętsze życie, Jego najokrutniejsze cierpienia duchowe, Jego najboleśniejszą mękę, konanie i śmierć, Jego nieskończone zasługi, jak również przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi, jak również nieskończenie pomnożone w każdej chwili od wieczności przez wieczność całą. 
A wszystko to razem ofiaruję Ci na zgładzenie grzechów moich i grzechów całego świata, na potrzeby Kościoła świętego i całego świata, na wybawienie natychmiastowe wszystkich dusz czyśćcowych w teraźniejszości i przyszłości, i na podziękowanie, jak gdybyś przez wzgląd na ofiarę, którą Ci składam, przyrzekł natychmiast wybawić wszystkie dusze, aż do końca świata, dla wszystkich celów możliwych, które Ci są miłe. 
Pragnę Ci to wszystko ofiarować, aby naprawić wszystkie złe czyny, popełnione w przeszłości na całym świecie; aby uzupełnić wszelkie dobro opuszczone przeze mnie i przez wszystkie stworzenia; aby dopełnić w sobie i w innych życie doskonałego i stałego ukrzyżowania, doskonałej i ustawicznej ofiary, przy doskonałym uczestnictwie we wszystkich cierpieniach Jezusa i Maryi; aby prowadzić życie miłości Bożej i wszystkich cnót, aby żyć i umierać w jak najdoskonalszym pełnieniu wszelkich dobrych uczynków, aby żyć i umierać spokojnie pod wpływem gorącej miłości Bożej i wszystkich cnót w stopniu jak najdoskonalszym; aby we mnie i we wszystkich zostało zniweczone własne nasze życie, a życie Chrystusowe stało się naszym; na podziękowanie za łaski udzielone Najświętszej Maryi Pannie, oraz za łaski, których, Boże ojcze, udzieliłeś i których udzielisz wszystkim stworzeniom przeszłym, teraźniejszym i przyszłym; na podziękowanie, jak gdybyś mnie i wszystkim stworzeniom, które są i będą, udzielił już wszystkich łask, przywilejów i darów, których udzieliłeś wszystkim, gdyby wszyscy posiadali ducha i zjednoczenie najświętszego człowieczeństwa Chrystusowego; i jak gdybyś skutecznie spełnił we wszystkim i we wszystkich zamiary Twej nieskończonej miłości i miłosierdzia, we wszystkich dziełach Twoich, a więc w stworzeniu, zachowaniu, odkupieniu i uwielbieniu, a wszystko to dla wszystkich możliwych, i to we wszelki sposób możliwych, celów , które Ci się podobają; jak gdybyś wszystkich umocnił swą nieskończoną miłością i jak gdybyś przemienił w Twe Boskie przymioty i w siebie samego, Ojcze, Synu i Duchu Święty - dałeś nam bowiem poznać, że jedynie dzięki Twemu miłosierdziu będziemy Cię oglądali w królestwie chwały i będziemy podobni Tobie; a wreszcie, aby żyć i umierać w świętej wierze świętego, katolickiego, apostolskiego, rzymskiego Kościoła. 

Jezu, ufam Tobie! 

Jezu, rozpal serce moje miłością. Z Bogiem wszystko mogę. Spocznij. Jezu, w sercu moim. 
O mój Jezu, miłosierdzia. Wszystko dla Jezusa. Jezu Miłosierny wybaw mnie z jarzma grzechu! 
O Maryjo Matko Miłosierdzia módl się za nami! Dopomóż mi życiem odkrywać Twoje Miłosierdzie 
Zanurz mnie w zdrojach swojego Miłosierdzia Uwielbiam Cię Jezu za Twe Miłosierdzie  W chwilach próby bądź dla mnie Miłosierny Panie, potrzebuję Twojej miłości 
Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim Zawierzam Ci swoje życie 
Twój krzyż Panie niech mnie uczy Miłosierdzia  Nieskończone Miłosierdzie , przenikaj moją codzienność 

 

-6-
Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu Swoim 
Zawierzam Ci Miłosierny Panie całe swoje życie 
Ogarnij mnie Jezu łaską swego Miłosierdzia 
Uczyń mnie apostołem Twojego Miłosierdzia 
Chwała Ci Jezu Miłosierny 
Daj mi poznać potęgę Twojego Miłosierdzia 
Tulę się w ramionach Twojego Miłosierdzia 
Ufam Miłosierdziu Twojemu 
Skrusz moje serce Swoim 
Rozpal mnie miłością płynącą z Twojego Miłosierdzia 
Jezu Miłosierny - prowadź! 
Panie, naucz mnie być miłosiernym 
Bezkresna przepaści Miłosierdzia Bożego, kieruj życiem moim ! 

 

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen. 

 

5.Różaniec Tajemnice chwalebne. (Tekst rozważania)

 

I. Zmartwychwstanie 
Naszą najgłębszą potrzebą jest odczuwanie Obecności Jezusa. Nasz Pan zmartwychwstał, więc może być obecny przy każdym z nas. Znakiem tej Obecności jest Eucharystia. Prośmy Pana o łaskę silnej wiary w Jego zmartwychwstanie. 

II. Wniebowstąpienie 
Potrzeba nam nadziei, że spotkamy naszego Pana, któremu Bóg dał "Królestwo, potęgę i chwałę na wieki" i, który wstawia się za nami do Boga w niebie. Prośmy Jezusa o siłę, która przyciągnie nas do Niego. 

III. Zesłanie Ducha Świętego 
Potrzebny jest nam pokój serc, którego sprawcą jest Duch Święty - Duch, który jednoczy człowieka z Jezusem. Prośmy Boga, aby zesłał nam Ducha Świętego, który usunie z nas wszystko, co przeszkadza oddać się Jezusowi. 

IV. Wniebowzięcie Maryi 
Pragniemy być świętymi. Jest to możliwe tylko przez utrzymanie bliskości z ludzką świętą naturą Jezusa, w Eucharystii. Prośmy Maryję, aby wprowadziła nas w tajemnicę Jej bliskości z Jezusem. 

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 
Pragniemy Królestwa Pokoju. Jest to królestwo Jezusa i Maryi. Jemu nie grożą ataki szatana. Prośmy Maryję, by czuwała nad naszymi myślami, gestami i słowami tak, aby wprowadzały one pokój do ludzkich serc.

 

 

 

 

 

Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszelkich łask, a nade wszystko niech Was obdarzy pokojem, abyście

wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary, która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy.

Niech Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym

pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę i trudne chwile przemieni w radość, bo On

rzeczywiście zmartwychwstał! Alleluja! 

 

Moi Drodzy! Już jutro rozpoczynamy najważniejszy czas w roku liturgicznym, mianowicie Triduum Paschalne i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominam plan

- Wielki Czwartek - pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa
godz. 8.00 - Jutrznia; godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.; godz. 18.00 Msza św, Wieczerzy Pańskiej i adoracja do godz. 21.00

- Wielki Piątek - pamiątka Męki i śmierci Pana Jezusa.
godz. 8.00 -Jutrznia i  adoracja w ciemnicy, godz. 17.30 - rozpoczynamy nowennę przygotowującą nas na Niedzielę Miłosierdzia, Droga Krzyżowa; godz. 18.00 - liturgia Wielkiego Piątku i adoracja w ciszy do godz. 22.00. Okazja do spowiedzi św. po Jutrzni do godz. 10.00 i od 16.00 - 17.30.Obowiązuje Post ścisły, od którego nie ma dyspensy.

- Wielka Sobota - godz. 8.00 - Jutrznia i adoracja przy Grobie Pańskim, godz. 19.30 - różaniec, godz. 20.00 Wigilia Paschalna. Zachęcam zgodnie z tradycją do wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych

Niedziela Wielkanocna obowiązuje plan podany w ogłoszeniach, który może się zmienić po komunikacie władz oraz ks. Arcybiskupa.

________________________________________________________________________________________________________________

W naszej parafii w tym tygodniu....
Kościół jest otwarty każdego dnia od godz. 9.00 do mszy św. wieczornej.
W piątek z racji I piątku od godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nie będzie spowiedzi z udziałem kapłanów z dekanatu. Okazja do spowiedzi we wtorek, środę i czwartek w godz. 16.30 - 17.00, w piątek w godz. 15.00 - 17.00. Proszę już teraz w miarę możliwości korzystać z sakramentu pokuty.
Przypominam, że do środy (na prośbę Parafian) w zakrystii można dostarczyć dary dla naszego szpitala. Zachęcam do wsparcia tej inicjatywy.
Trwamy w trudnym dla nas wszystkich czasie, zachęcam do modlitwy (każdego dnia o 20.30 modlitwa różańcowa i o 21.00 Apel Jasnogórski - transmisja w telewizji TRWAM) oraz umieszczenia w oknach naszych domów wizerunku Matki Bożej. Szczęść Boże.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moi Drodzy! Przypominam, że na mszach św. może uczestniczyć 5 osób. W związku z nadzwyczajną sytuacją proszę o pozostanie w domu i duchowe przeżycie Eucharystii. Będziemy transmitować msze św. z V Niedzieli Wielkiego Postu w sobotę o godz. 17.00 i w niedziele o godz. 9.30. na naszym parafialnym fanpage.W związku z trudną sytuacją wspieramy szpital w Jarocinie. Organizujemy zbiórkę środków czystości, środków dezynfekujących, mydła, ręczników jednorazowych, chusteczek nawilżających, środków ochrony osobistej personelu, słodyczy oraz wody mineralnej. Artykuły można dostarczyć w dn. 26, 27, 28, 30. 03. w godz. 16.00 - 17.30 oraz w dn. 29.03 (niedziela) w godz. 8.00 - 12.00 do zakrystii kościoła w Rusku. Osoby, które chcą pomóc, a nie mają możliwości dostarczenia art. lub chcą przekazać środki finansowe na zakup art. proszę o kontakt z Panem Sławkiem Gruchałą.

Szczęść Boże!

 

Dekret ws. duszpasterstwa w stanie epidemii

DEKRET w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

 

Sprawowanie sakramentów

 1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
 2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
  2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  3. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  4. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
  5. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach Archidiecezji zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
  1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

 

Celebracje Wielkiego Tygodnia.

 1. Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki Czwartek o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie dekanatów poznańskich i podpoznańskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów Archidiecezji, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.
 2. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze poznańskiej transmitowane będą przez Radio Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia Paschalna o godz. 22.00. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.
 3. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:
  1. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
  2. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.
  3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
  4. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób
  5. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.
  6. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.
 4. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
 5. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, inne teksty) dostępne na specjalnej stronie internetowej. O szczegółach Kuria poinformuje niebawem.

 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 2. Po Wielkanocy:
  1. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  2. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
 3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
 4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
 5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 1. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dnia 25 marca br., odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach należy uruchomić dzwony, a kapłani powinni odmówić modlitwę Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Na zakończenie można odmówić następującą modlitwę, o którą prosi ksiądz kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE):

 

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

 

 1. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii został poproszony, aby włączył cały Kościół w Polsce w akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 20.30, w duchowej łączności z Fatimą, powtórzę ten akt i to samo proszę duszpasterzy w świątyniach i wiernych w ich domach. Można posłużyć się tekstem rozesłanym przez Kurię lub własnymi słowami.

 

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. 

Na czas wielkopostnych trudów z serca  b ł o g o s ł a w i ę. 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Poznań, dnia 24 marca 2020 roku

N. 1466 /2020

 

 

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

 

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego

Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam

całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje,

pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz

ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu

zawierzam także moją Ojczyznę, moją Parafię, moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie

oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich

bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po

drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa –

jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.

 

 

NIEDZIELA, 22 MARCA

 

MSZE ŚW.NIEDZIELNE

 

SOBOTA G. 17.00  

 

NIEDZIELA G. 8.00, 9.30, 11.00, 14.00

 

TRWAJMY WRAZ Z MARYJĄ NA MODLITWIE

 

Zgodnie z prośbą abpa Wacława Depo prosimy, aby w oknach naszych domów umieścić wizerunek

Matki Najświętszej, „Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych

szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak

nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał

Narodowi  Polskiemu przedziwną pomoc i obronę”

O godz. 20.30 każdego dnia będę odmawiał różaniec o zaprzestanie rozwijania się epidemii korona wirusa. Proszę o włączenie się w

modlitwę w swoich rodzinach. Proszę też o wystawienie w oknach naszych domów zapalonej świecy.

Każdego dnia o godz. 21.00 jest modlitwa Apelu Jasnogórskiego. Transmisja w TV TRWAM, Radiu Maryja

oraz https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/

W najbliższym tygodniu w naszym kościele:

godz. 16.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu

godz. 17.00 - Msza św.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zachowajmy spokój, przestrzegajmy zasad i zarządzeń osób odpowiedzialnych za kondycję naszego kraju w czasie epidemii. Ograniczmy do minimum wychodzenie z domów i spotkania.

Szczęść Boże

Wasz Proboszcz

  

(W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ WSZELKIE ZMIANY BĘDĄ PUBLIKOWANE NA NASZEJ STRONIE PARAFIALNEJ

 

NIEDZIELA, 15 MARCA

 

MSZE ŚW.:

 

8.00, 9.30, 11.00, 14.45

 

GORZKIE ŻALE ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!! 

 

W GODZ. 12.00 – 17.00

W KOŚCIELE BĘDZIE WYSTAWIONY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

 TRANSMISJE MSZY ŚW.

Niedziela

 

7:00 – TVP 1

 

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 

9:30 – Telewizja TRWAM

 

10.00 – Radio EMAUS (katedra poznańska)

 

11.00 – TVP 1

 

13:00 – TVP POLONIA

 

19.00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

 

 21.00 - APEL JASNOGÓRSKI (TV TRWAM, INTERNET)

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

 

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

 

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

 

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

  

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 16 – 20 MARCA

 

GODZ. 16.00 – WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

GODZ. 17.00 MSZA ŚW.

Zawieszamy spotkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie będzie odbywać się przez naszą stronę internetową.

Szczegóły w zakładce: GRUPY PARAFIALNE.

Zawieszone do odwołania są wszystkie spotkania duszpasterskie.

 W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zachowajmy spokój, przestrzegajmy zasad i zarządzeń osób odpowiedzialnych za kondycję naszego kraju w czasie epidemii. Ograniczmy do minimum wychodzenie z domów i spotkania.

W Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dekret ws. koronawirusa

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, specjalne zasady prewencyjne w związku z epidemią koronawirusa - Arcybiskup Stanisław Gądecki przyjął za obowiązujące w Archidiecezji Poznańskiej  zarządzenie KEP.

Dekret po wrowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, postanawiam dla Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

1.    Podczas każdej Mszy św. może przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób. Na drzwiach wejściowych należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła.
2.    Zalecam też, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
3.    Należy tworzyć w kościołach okazje do całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
4.    Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi.
5.    Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wzywam wiernych, aby w tym samym czasie – w duchowej łączności z kapłanami – odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Modlitwa ta będzie miała miejsce również na falach Radia Emaus.

6.    Zawieszam do odwołania Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Obraz przybędzie w do wszystkich parafii, w których Nawiedzenie zostało odwołane, w terminie późniejszym.
7.    Zawieszone są również nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje. Nabożeństwo gorzkich żali z katedry poznańskiej będzie transmitowane w Radiu Emaus w niedziele o godz. 16.00, a poza tym w Radiu Maryja i Telewizji TRWAM o godz. 17.00.
8.    Zawieszone do odwołania są wizytacje kanoniczne parafii.
9.    Odwołane zostaje najbliższe spotkanie księży dziekanów oraz spotkania wszystkich grup stałej formacji kapłanów.

Pozostałe ustalenia – zawarte w Zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz w Dekrecie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z dnia 12 marca br. – nadal obowiązują.
Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu. Proszę więc wszystkich wiernych o ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. W oczekiwaniu na Wielkanoc traktujmy Wielki Post jako wyrzeczenie się działań, które mogą przyczynić się do rozwoju tej groźnej choroby.

Bardzo proszę kapłanów i wiernych, aby w duchu jedności podporządkowali się powyższym zarządzeniom.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 13 marca 2020 roku

N. 1250/2020

 

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2020

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

 Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad: 

I PRZEPISY POSTNE

 A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

 1. we wszystkie piątki całego roku,

 2. w Środę Popielcową.

  Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

 1. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

 1. w Środę Popielcową,

 2. w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 1. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:

 1. Środy Popielcowej,

 2. Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie. 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 

 1. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 26 lutego 2020 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 7 czerwca 2020 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

 

Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 

 1. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

 

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary. 

 

Poznań, dnia 20 lutego 2020 roku

 

N. 842/2020

 

 

 

 

 

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

 

ks. prałat Ireneusz Dosz

Kanclerz Kurii

 

 

Plan spotkań z dziećmi komunijnymi i rodzicami 2020

 

31.01.2020 – piątek – katecheza dla dzieci - godz.16.00.
02.02.1020 – niedziela - poświęcenie świec na Mszy o godz. 9.30.
13.02.2020 – czwartek –katecheza z dziećmi - godz.16.00.
16.02.2020 – niedziela – spotkanie z rodzicami po Mszy św. o 9.30.
05.03.2020 – czwartek - katecheza dla dzieci - godz.16.00.
12.03.2020 – czwartek - katecheza dla dzieci - godz.16.00.
15.03.2020 – niedziela - spotkanie z rodzicami po Mszy św. o 9.30.
18.03.2020 – wtorek – godz. 18.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń
26.03.2020 – czwartek - katecheza z dziećmi - godz.16.00.
29.03.2020 - spotkanie z rodzicami po Mszy św. o 9.30.
16.04.2020 – czwartek – godz. 16.30 – katecheza dla dzieci - godz.16.00.
18.04.2020 – sobota – I spowiedź św. – godz. 9.00 w kościele.
03.05.2020 – niedziela – spotkanie z rodzicami po Mszy św. o 9.30.
04.05.2020 – poniedziałek – godz. 16.30 – próba dla dzieci.
05.05.2020 – wtorek – godz. 16.30 – próba dla dzieci.
07.05.2020 – czwartek – godz. 16.30 – próba dla dzieci.
08.05.2020 – piątek – godz. 16.30 – próba dla dzieci.
08.05.2020 – piątek - godz. 18.30 – sprzątanie kościoła (rodzice dzieci z przyszłego roku)
09.05.2020 – sobota – spowiedź – godz. 9.00. (przynoszą książeczki). Okazja do spowiedzi dla rodziców po spowiedzi dzieci.

 

10.05.2020 – niedziela – godz. 11.00 

uroczysta I Komunia Św. 

Od 11.05 do 15.05.2020 r. – biały tydzień codziennie o godz. 18.00.
16.05.2020 – sobota – wspólny wyjazd do Lichenia.
W Wielkim Poście – Droga Krzyżowa dla dzieci w piątki o godz. 16.00
Co niedzielę jest Msza św. o godz. 9.30. dla dzieci.
Uwaga! 12 Ojców będziemy losować, aby dali umyć nóżki w Wielki Czwartek!

 

Modlitwa rodziców za dziecko komunijne:  

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam nasze dziecko, które do Ciebie należy. Boże, Ojcze, strzeż życia naszego dziecka, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogło róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszego dziecka, daj łaskę, aby było wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziło. Duchu Święty Boże, udziel dziecku naszemu światła w obowiązkach i pokaż, jak ma służyć Bogu i bliźnim. Daj mu moc, aby pokonywało pokusy i trudności. Wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serca naszego dziecka, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad nim i szukać jego dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z naszą pociechą oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trój jedynego. Amen.

 

W Nowym Roku Pańskim 2020

z całego serca życzę Wszystkim Parafianom,

Dobroczyńcom, Waszym Krewnym i Znajomym,

Tym, z którymi spędzacie te radosne chwile Nowego Roku

- przede wszystkim wielkiej
ufności, nadziei i pokoju. 

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z wami, w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do was wychodzi, by wam błogosławić.

Życzę Wam też spełnienia nadziei, a zwłaszcza tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera zgoda i miłość.

I po trzecie życz wam pokoju. Jednak aby pokój panował na świecie, najpierw musi zapanować w ludzkich sercach. Dlatego niech Chrystus napełni też wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.

 

Szczęść Boże!

 

 

Kochani Parafianie! Oraz Goście przybyli do naszej świątyni.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwane dni w całym roku –

spotkania w rodzinnym gronie w zgodzie i miłości, pojednani z Bogiem i drugim człowiekiem,

to przede wszystkim oczekiwanie przyjścia Chrystusa do każdej naszej Rodziny.

Życzę Wam,

Kochani Parafianie, by Nowonarodzony Jezus obdarzył Was wieloma łaskami, by wspierał

każdy Wasz krok i zawsze był w Waszych sercach. Niech Bóg w tych dniach będzie szczególnie

blisko, abyście mogli w pełni doświadczyć Jego niepowtarzalnej miłości. Niech te dni będą

pełne spokoju i radości! A na nadchodzący Nowy Rok życzymy obfitości łask Bożych, opieki

Matki Bożej i św. Józefa. Niech w każdym z nas narodzi się Chrystus, abyśmy mogli zmieniać

świat na bardziej chrześcijański, a w tym wszystkim, niech nas zawsze prowadzi Najświętsza

Maryja Panna.

Szczęść Boże.

 Wasz Proboszcz – Ks. kan. Janusz Buduj

 

 

 

26 listopada przypada parafialny Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Godz. 7.45 - Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godz. 17.00 - Msza św. na zakończenie Adoracji

PRZYJDŹ, JEZUS CZEKA!!!

czynne od poniedziałku do piątku po mszy św., czyli najczęściej od 18.30 - 19.00 /jeśli msza św. we wtorek jest o g. 8.00, to wtedy Biuro Parafialne czynne tylko od 8.30 do 8.45/.

W sytuacjach wyjątkowych np. pogrzeb, proszę dzwonić i umawiać się telefonicznie na załatwienie wszelkich formalności.

 W związku z przepisami RODO informuję że:

- Osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych w parafii jest proboszcz. To na nim spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników. Proboszcz ma w szczególności dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie.

Proboszcz powinien też – niezwłocznie – uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej. W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca.

Proboszcz musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Do jego obowiązków należy zwłaszcza dbanie o to, by wszystkie księgi metrykalne i inne zbiory danych były przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i zabezpieczonym przed wejściem osób nieuprawnionych.

 

- zapowiedzi przedślubne są umieszczane tylko w na tablicy ogłoszeń i czytane w ogłoszeniach /nie ma ich w internecie/. Podaje się do wiadomości imię, nazwisko oraz parafię zamieszkania.

- intencje mszalne czytając będę podawał na dotychczasowych zasadach /wymieniam imię i nazwisko zmarłego oraz rocznicę śmierci, a także ofiarodawcę = jeśli ktoś sobie nie życzy to powinien o tym informować zamawiając mszę św. (chodzi o tzw. msze św. pogrzebowe)/. W internecie nie umieszcza się informacji o osobach zamawiających intencje mszalne. W związku z tym na parafialnej stronie internetowej w intencjach mszalnych pojawi się intencja mszalna, bez informacji od kogo intencja została przyjęta (bez nazwisk). Natomiast w gablocie parafialnej informacja taka może być zamieszczona.

-  świadectwa chrztu, bierzmowania, ślubu i inne druki i zaświadczenia można wydawać w Biurze Parafialnym wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, a w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Proszę przychodzić z dowodami osobistymi.

- świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

- przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych lub innych w celach naukowych lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub biskupa. Nie mogą zostać udostępnione do tych badań księgi zawierające dane dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w czasie chronionym (czyli chrztów – mniej niż 100 lat, małżeństw mniej niż 60 lat i zgonów – mniej niż 50 lat).

W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów dekretu Konferencji Episkopatu Polski należy zwrócić się o pomoc do najbliższego inspektora ochrony danych = w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Organizujemy pielgrzymki i wyjazdy:

- Zima trwa, więc siedzimy w domu i myślimy, gdzie pojechać w 2019r.

 

Odbyły się:

- wyjazdy na basen do Jarocina oraz Pleszewa oraz na Termy Maltańskie do Poznania (ok. 5 razy w roku)

- wyjazdy rowerami do Borku Wlkp (odpust)

- wyjazdy do Warszawy (zwiedzanie i mecze na stadionie narodowym), Poznania (zwiedzanie i mecze Lecha), Częstochowy, Torunia (sanktuarium MB Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz starówka), Lichenia i Gidle.

- pielgrzymka do sanktuarium Św. s. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, do Głogowca i Uniejowa

- pielgrzymka dziękczynna z okazji 400-lecia naszej parafii do relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie, na Ostrów Lednicki i Pola Lednickie

- wyjazd na Górę św. Anny /sanktuarium/ i do Wrocławia /starówka i Ostrów Tumski/

- wyjazd na mecz w Lidze Europy: Lech Poznań - FC Basel

- wyjazd do Gostynia na łyżwy i kręgle (dzięki wsparciu Rady Rodziców SP) we ferie zimowe w tym i w zeszłym roku.

- 3 dniowa pielgrzymka do Wadowic, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieliczki.

- wyjazd na Pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej w Kotlinie Kłodzkiej oraz do Polanicy Zdrój

- wyjazd do Wrocławia: 2015-Bobolandia i wystawa klocków Lego (dzięki wsparciu LKS Olimpia Strzyżewko), 2016-ZOO (Afrikarium), starówka (Ostrów Tumski) i rejs statkiem po Odrze oraz 2017- starówka (Ostrów Tumski), Jarmark Bożonarodzeniowy.