czynne od poniedziałku do piątku po mszy św., czyli najczęściej od 18.30 - 19.00 /jeśli msza św. we wtorek jest o g. 8.00, to wtedy Biuro Parafialne czynne tylko od 8.30 do 8.45/.

W sytuacjach wyjątkowych np. pogrzeb, proszę dzwonić i umawiać się telefonicznie na załatwienie wszelkich formalności.

 W związku z przepisami RODO informuję że:

- Osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych w parafii jest proboszcz. To na nim spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników. Proboszcz ma w szczególności dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie.

Proboszcz powinien też – niezwłocznie – uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej. W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca.

Proboszcz musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Do jego obowiązków należy zwłaszcza dbanie o to, by wszystkie księgi metrykalne i inne zbiory danych były przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i zabezpieczonym przed wejściem osób nieuprawnionych.

 

- zapowiedzi przedślubne są umieszczane tylko w na tablicy ogłoszeń i czytane w ogłoszeniach /nie ma ich w internecie/. Podaje się do wiadomości imię, nazwisko oraz parafię zamieszkania.

- intencje mszalne czytając będę podawał na dotychczasowych zasadach /wymieniam imię i nazwisko zmarłego oraz rocznicę śmierci, a także ofiarodawcę = jeśli ktoś sobie nie życzy to powinien o tym informować zamawiając mszę św. (chodzi o tzw. msze św. pogrzebowe)/. W internecie nie umieszcza się informacji o osobach zamawiających intencje mszalne. W związku z tym na parafialnej stronie internetowej w intencjach mszalnych pojawi się intencja mszalna, bez informacji od kogo intencja została przyjęta (bez nazwisk). Natomiast w gablocie parafialnej informacja taka może być zamieszczona.

-  świadectwa chrztu, bierzmowania, ślubu i inne druki i zaświadczenia można wydawać w Biurze Parafialnym wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, a w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Proszę przychodzić z dowodami osobistymi.

- świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

- przeglądanie i badanie ksiąg ochrzczonych lub innych w celach naukowych lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub biskupa. Nie mogą zostać udostępnione do tych badań księgi zawierające dane dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w czasie chronionym (czyli chrztów – mniej niż 100 lat, małżeństw mniej niż 60 lat i zgonów – mniej niż 50 lat).

W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów dekretu Konferencji Episkopatu Polski należy zwrócić się o pomoc do najbliższego inspektora ochrony danych = w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Organizujemy pielgrzymki i wyjazdy:

- Zima trwa, więc siedzimy w domu i myślimy, gdzie pojechać w 2019r.

 

Odbyły się:

- wyjazdy na basen do Jarocina oraz Pleszewa oraz na Termy Maltańskie do Poznania (ok. 5 razy w roku)

- wyjazdy rowerami do Borku Wlkp (odpust)

- wyjazdy do Warszawy (zwiedzanie i mecze na stadionie narodowym), Poznania (zwiedzanie i mecze Lecha), Częstochowy, Torunia (sanktuarium MB Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz starówka), Lichenia i Gidle.

- pielgrzymka do sanktuarium Św. s. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich, do Głogowca i Uniejowa

- pielgrzymka dziękczynna z okazji 400-lecia naszej parafii do relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie, na Ostrów Lednicki i Pola Lednickie

- wyjazd na Górę św. Anny /sanktuarium/ i do Wrocławia /starówka i Ostrów Tumski/

- wyjazd na mecz w Lidze Europy: Lech Poznań - FC Basel

- wyjazd do Gostynia na łyżwy i kręgle (dzięki wsparciu Rady Rodziców SP) we ferie zimowe w tym i w zeszłym roku.

- 3 dniowa pielgrzymka do Wadowic, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieliczki.

- wyjazd na Pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej w Kotlinie Kłodzkiej oraz do Polanicy Zdrój

- wyjazd do Wrocławia: 2015-Bobolandia i wystawa klocków Lego (dzięki wsparciu LKS Olimpia Strzyżewko), 2016-ZOO (Afrikarium), starówka (Ostrów Tumski) i rejs statkiem po Odrze oraz 2017- starówka (Ostrów Tumski), Jarmark Bożonarodzeniowy.