W Nowym Roku Pańskim 2020

z całego serca życzę Wszystkim Parafianom,

Dobroczyńcom, Waszym Krewnym i Znajomym,

Tym, z którymi spędzacie te radosne chwile Nowego Roku

- przede wszystkim wielkiej
ufności, nadziei i pokoju. 

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z wami, w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do was wychodzi, by wam błogosławić.

Życzę Wam też spełnienia nadziei, a zwłaszcza tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera zgoda i miłość.

I po trzecie życz wam pokoju. Jednak aby pokój panował na świecie, najpierw musi zapanować w ludzkich sercach. Dlatego niech Chrystus napełni też wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.

 

Szczęść Boże!