Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

 

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego

Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam

całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje,

pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz

ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu

zawierzam także moją Ojczyznę, moją Parafię, moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie

oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich

bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po

drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa –

jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.