Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszelkich łask, a nade wszystko niech Was obdarzy pokojem, abyście

wśród trosk niełatwego dziś życia, zaczerpnęli siłę z wiary, która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy.

Niech Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym

pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę i trudne chwile przemieni w radość, bo On

rzeczywiście zmartwychwstał! Alleluja!