Litania do Najświętszej Maryi Pan

Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.                                                      Ojcze z nieba, Boże, 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza                                                                                      
 Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków,
                                                                                Królowo Apostołów,                                                                              Królowo Męczenników,                                                                        Królowo Wyznawców,                                                                            Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych,                                                                  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta,                                                                         
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
.
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.                           Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
 † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa….

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo/, że nigdy nie słyszano/, abyś opuściła tego/, kto się do Ciebie ucieka/, Twej pomocy wzywa/, Ciebie o przyczynę prosi/. Tą ufnością ożywiony/, do Ciebie o Panno nad pannami i Matko biegnę/, do Ciebie przychodzę/, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa/, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie                                                    i wysłuchaj. W. Amen.

Akt osobistego oddania Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo. Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

 

 

 

Niedziele Wielkiego Postu 2023 :

Dnia : 26.02 – Pierwsza N.W.P ,  5.03 – Druga N.W.P ,   12.03 – Trzecia N.W.P,19.03 – Czwarta N.W.P ,     26.03 – Piąta N.W.P ,     2.04 – Niedziela Palmowa

 - godzina 7.30  Różaniec , godz. 8.00 – Msza św. i śpiew Gorzkich Żali.

– godz.   9.30 – Msza św. i śpiew Gorzkich Żali.                                  – godz. 11.00 – Msza św. i śpiew Gorzkich   Żali.

W soboty godz. 16.30 Różaniec , godz. 17.00 Msza św. z niedzieli.

W tygodniu każdego dnia od poniedziałku do soboty przez cały Wielki Post adoracja Najświętszego Sakramentu o  godz. 16.30 i Msza św. o godz. 17.00.

Drogi Krzyżowe w piątki Wielkiego Postu :

- Dnia 24.02 ,  3.03 ,  10.03 ,  17.03 ,  24.03

- godz. 9.00 Msza św. z Drogą Krzyżową dla starszych , chorych , emerytów i rencistów

- godz. 16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci

- godz. 17.00 Msza św. i Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży , szczególnie dla kandydatów do bierzmowania

Dnia 31.03 – Msza św. o godz. 17.00 , a po Niej Droga Krzyżowa ulicami Ruska.

Dnia 7.04 – Wielki Piątek – godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa w godzinę  śmierci Pana Jezusa.

Rekolekcje dla Parafii : Niedziela 19.03 , Poniedziałek 20.03 , Wtorek 21.03 i zakończenie w środę 22.03. Rekolekcje poprowadzi Ks. Marek Brdęk, Proboszcz Parafii W Jerzewie.

Plan : - w niedzielę Msze Św. o godzinie 8.00 z nauką rekolekcyjną , 9.30 z nauką rekolekcyjną i godz. 11.00 - z nauką rekolekcyjną.

- poniedziałek , wtorek , środa – 16.30 Różaniec , godz. 17.00 Msza Św. z nauką

 

Rekolekcje szkolne – 27.03, 28.03, 29.03-poprowadzi Ks. Proboszcz z Zimnowody Artur Michalak.

 

 

Parafia św. Wojciecha Rusku

Msze św. w niedziele i Święta  

- sobota – godz. 17. 00, niedziela – godz. 8.00, 9.30, 11.00. 

- w święta zniesione -  godz. 9.00 i 17.00.

- w tygodniu  - godz. 17.00.

- spowiedź przed każdą Mszą św.

- biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku po Mszy św.

Nabożeństwa w par. św. Wojciecha w Rusku

- środa nowenna do M.B.N. Pomocy.

- I czwartek miesiąca (modlitwa o powołania do służby w kościele, adoracja w ciszy od 16.30. oraz Komunia św. pod dwiema postaciami)

 

- I piątek miesiąca (nabożeństwo do NSPJ) - adoracja NS na godzinę przed mszą św., w tym czasie okazja do spowiedzi św. (objazd chorych od godz. 8.00.)

- I sobota miesiąca różaniec o godz. 8.30 i msza św. wynagradzająca z racji pięciu sobót.

- 16 dzień miesiąca - modlitwa za Ojczyznę i naszą parafię za wstawiennictwem św. JP II.

- V - X - 13 dzień miesiąca - nabożeństwo fatimskie.

 

- w trzeci czwartek miesiąca Msza św. o godz. 17.00  z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

- w każdy czwartek miesiąca – przed Mszą św. litania do św. Józefa i bł. kar. Wyszyńskiego.                                               

 

- w każdy piątek przed Mszą św. Koronka do B. Miłosierdzia.              

 

-  różaniec sobota 16.30 i w niedziele o 7.30.

 

– druga niedziela miesiąca godz. 11.00 – błog. rocznych dzieci.

 

– trzecia niedziela miesiąca godz. 8.00 – błog.  dla kobiet w stanie błogosławionym. 

 

 

–chrzty dzieci odtąd będą w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00 (nauka dla rodziców i chrzestnych dzień wcześniej w piątek po Mszy św.) oraz w ostatnią niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11.00 (nauka dla rodziców i chrzestnych w piątek po Mszy św.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marsz jest naszą alternatywą na tak bardzo propagowany we współczesnej kulturze Halloween, nawet w naszej Parafii i w szkołach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu Świętych. 31 października(niedziela) o godzinie 10.30 rozpocznie się przy blokach.

 

Zachęcamy i prosimy, dzieci, dorosłych o przebranie się za swoich patronów lub za anioły. Bardzo prosimy przynieść wizerunki swoich ulubionych świętych. Dzieci mogą przynieść instrumenty i dzięki temu stworzymy Wielką Orkiestrę Świętych. W radosnej procesji przejdziemy ulicami naszej parafii  z relikwiami świętych. Zakończymy Mszą św. o godz. 11.00 w naszym kościele.

 

Wszyscy Święci i Święte – módlcie się za nami

 

 

Kochani Parafianie pragnę Was zaprosić za tydzień w niedzielę 17.10 –aby włączyć się w ogólnopolską akcję Różańcową , gdzie zostaną odmówione wszystkie części różańca, jako pokuta i wynagrodzenie za grzechy nasze i całej naszej wspólnoty narodowej. Podczas tego różańca zostaną odczytane Akt Przeproszenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. I tak o godz. 7.30 – tajemnice radosne po czym Msza św., o godz. 9.00 – tajemnice światła po czym Msza św., o godz. 10.30 – tajemnice bolesne, po czym Msza św., o godz. 11.45 – tajemnice chwalebne,  po czym Msza św.

 

 

Już od piątku rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe.

 

 

Kochani Parafianie!!!

15 SIERPNIA WSZYSCY W DRODZE DO MARYI PO RATUNEK !!!!!

PROPONUJEMY REKOLEKCJE 33DNI

ODDANIA PRZEZ MARYJĘ DO CHRYSTUSA – POCZĄTEK 13.07.2021

W obliczu narastających zagrożeń , budzącego się lęku o przyszłość naszej Ojczyzny i świata – zapraszamy wszystkich Parafian  do aktywnego włączenia się w pokutno – modlitewną inicjatywę . Współczesność Polski i świata jest poraniona i pogmatwana. Dlatego wzorem naszych przodków pragniemy iść do Maryi po ratunek i nadzieję.

 W dniu 15 sierpnia kierując kroki do naszego  kościoła , uczyńmy z tego swoistą PIELGRZYMKĘ do MATKI BOŻEJ , aby w szczerym akcie oddać się w Jej kochające dłonie.

Niech każdy uczyni to w duchu odpowiedzialności za siebie, swoich rodzin, wszystkich rodaków oraz cały świat.

Zachęcamy , aby do tego AKTU przygotować się duchowo poprzez Sakrament Pokuty, Eucharystię , szczerą modlitwę , RÓŻANIEC , a także podjęty post.

Niech  nikogo z nas nie zabraknie w drodze do Matki !

Upadajmy na kolana i wspólnie błagajmy o ratunek i nadzieję !

W naszej Parafii, w naszym kościele od dziś 13 lipca będziemy odmawiać różaniec na 30 minut przed Mszą św., aż do 15 sierpnia. Bardzo proszę Kochani Parafianie włączmy się w tą nowennę, albo w kościele, albo domu.

Proponowana modlitwa w KOŚCIOŁACH na zakończenie Mszy św. 15 sierpnia :

NAJUKOCHAŃSZA Maryjo , Matko Chrystusa w obliczu zła , które atakuje mnie, nasze rodziny , nasze społeczeństwo , naszą Ojczyznę POLSKĘ , cały świat , przybywamy aby na kolanach błagać CIĘ „RATUJ NAS ‘’…

 

Pod Twoją obronę / Maryjo , KRÓLOWO Polski  / Święty Michale Archaniele                            

 

 

 

 

W miesiącu lipcu i sierpniu we wtorki i czwartki Msze św.  o godz. 8.00, pozostałe bez zmian.

 

 

Nabożeństwa czerwcowe do końca miesiąca po Mszy wieczornej, w środy nowenna do Matki Bożej o godz. 16.30.

 

 

Nabożeństwa majowe do Matki Bożej od poniedziałku do soboty o godz. 16.30, a w niedzielę po każdej Mszy św. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Godzina Miłosierdzia  11.04.2021 godz. 15.00.

Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie trzeciej po południu.

Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o 1500, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.

Często w  praktyce i publikacjach powtarza się opinię, że o trzeciej po południu trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i że Koronka odmawiana o tej porze ma szczególną moc. Takie myślenie wynika z nieznajomości nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzystania z gotowej formuły modlitewnej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest osobną formą kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania. Nigdzie nie powiedział, że w tej Godzinie trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że o trzeciej możemy odmawiać Koronkę, tak jak o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy nie praktykujemy modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (tylko odmawiamy Koronkę). Koronka do Miłosierdzia Bożego nie może być bowiem modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca (Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci…), a modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ma być skierowana wprost do Jezusa.

Systematyczna praktyka  modlitwy w Godzinie  Miłosierdzia wprowadza w osobisty, bezpośredni kontakt z Jezusem, bo każe rozważać Jego miłosierdzie objawione w męce, zwracać się do Niego w sposób bezpośredni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla zasług Jego męki błagać o potrzebne łaski dla siebie i świata. Od nas zależy, czy o trzeciej po południu chcemy praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia czy też odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W przekazywaniu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i jego praktyce trzeba to jasno określać i nie mieszać Koronki z Godziną Miłosierdzia.

 

Geneza, wyjaśnienie i obietnice

Godzina Miłosierdzia –  tak o godzinie swej śmierci mówił sam Pan Jezus, gdy w październiku 1937 roku w Krakowie przekazywał Siostrze Faustynie kolejną formę kultu w nabożeństwie do 4/               4/                                                                                                                                                    Miłosierdzia Bożego. Polecenie uczczenia godziny swej śmierci powtórzył  kilka  miesięcy  później, w lutym 1938 roku, określając jej cel, sposób obchodzenia i ponawiając obietnicę do niej przywiązaną. Przypominam ci, córko Moja – mówił do Siostry Faustyny – że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało [ono] na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. (…) W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). W tej godzinie dokonało się dzieło odkupienia człowieka. Jezus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy przez swą mękę i posłuszeństwo aż do śmierci, i w ten sposób pojednał nas z Ojcem, otworzył zamknięte przez Adama bramy nieba. Na krzyżu miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, nie przekreśliło jej, ale wypełniając przekroczyło jej miarę.

W chwili konania Jezusa na krzyżu mamy więc rozważać tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej objawiła się właśnie w męce i śmierci Wcielonego Syna Bożego. Choć przez krótki moment – prosił Pan Jezus – zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania (Dz. 1320). Rozmyślanie  nad męką Pańską  prowadzić ma do uwielbiania i wysławiania miłosierdzia Jezusa, a także – zgodnie z Jego życzeniem – do błagania o miłosierdzie Boże dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników, którzy są w największej potrzebie.

Pan Jezus ponadto udzielił Siostrze Faustynie konkretnych wskazówek co do sposobu odprawiania Godziny Miłosierdzia. Mówił: Staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić Drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę (Dz. 1572). Aby praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia nie trzeba koniecznie iść do kościoła czy mieć  dużo czasu.  Jeśli go nie  mamy, wystarczy  króciutka chwila, by w duchu stanąć na Golgocie u stóp krzyża i połączyć się z konającym Jezusem. Pan Jezus – poza znaną w pobożności chrześcijańskiej Drogą krzyżową – nie podał żadnej formuły modlitewnej, ale z analizy Jego wypowiedzi (obietnic) wynika, że modlitwa w Godzinie Miłosierdzia musi spełniać określone warunki.

Po pierwsze winna  być odprawiana  o godzinie trzeciej po południu (nie w nocy), bo chodzi w niej o uczczenie momentu konania Jezusa na krzyżu. Po drugie – winna być skierowana bezpośrednio do Pana Jezusa, a więc nie do Boga Ojca, Matki Najświętszej czy św. Siostry Faustyny. Pan Jezus powiedział bowiem: Nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi… (Dz. 1320). Możemy jednak  błagać  o  miłosierdzie  wraz  z Maryją stojącą pod krzyżem i wraz ze św. Siostrą Faustyną. W błaganiach mamy się odwoływać do wartości i zasług bolesnej męki Pana Jezusa, dlatego w tej modlitwie używamy zwrotu: Dla zasług Twej bolesnej męki, prosimy Cię, Panie… Nie mówimy natomiast: Przez przyczynę Matki Najświętszej czy: Za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny, bo wtedy w modlitwie odwoływalibyśmy się do wartości i zasług Matki Bożej czy świętych, a mamy się odwoływać – jak chce Pan Jezus – do zasług Jego męki. Intencje, jakie polecamy w Godzinie Miłosierdzia (modlitwa wstawiennicza) winny być zgodne z wolą Bożą, co należy do natury każdej modlitwy, a sama modlitwa winna być ufna i połączona z aktami miłosierdzia wobec bliźnich, co jest warunkiem prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

Do tak  praktykowanej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia przywiązał Pan Jezus obietnicę wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw. W tej godzinie – mówił do Siostry Faustyny – nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). A innym razem dodał: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz. 1572).

 

 

Wielka Sobota 3.04.2021 - godz. 9.00 – Jutrznia –wspólna modlitwa Kościoła.

W tym dniu wspominamy spoczynek Chrystusa w Grobie.  Zachęca się dziś do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.                                          

Plan  czuwania przy Grobie Pańskim

Czas czuwania

Poszczególne grupy

   9.00 – 10.00

Rusko  - bloki      Strzyżewko

 10.00 – 11.00

ul. Kasztanowa i Jabłoniowa

11.00 –  12.00

Suchorzewko

12.00 –  13.00

Rusko ul. Szkolna, Folwarczna

13.00 –  14.00

Rusko, Sportowa, Strzyżewska

14.00 –  15.00

 Rusko, ul. Koźmińska 1 - 16

15.00 –  16.00

 Rusko, ul. Koźmińska 18 - 28

16.00 –  17.00

Matki Różańcowe

17.00 –  18.00

Dzieci parafii wraz z rodzicami

18.00 –  19.00

Kandydaci do bierzmowania

19.00 –  19.30

Wspólny Różaniec

19.30

Msza św. z wigilii

 

Zgodnie ze starą tradycją w Wielką Sobotę święcimy potrawy. Dawniej liturgia była sprawowana już rano. W czasie tej liturgii uroczyście święcono wodę chrzcielną. Nią u początku chrześcijaństwa w Polsce, święcono pokarmy, by były spożywane nie na cześć bożków pogańskich, ale na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego.

Święcenie pokarmów w naszym kościele w Rusku  godz.  10.00, 10.30,11.00., 11.30.12.00, 12.30.13.00 i 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 – wokół kościoła.

Po obrzędzie poświęcenia pokarmów zachęcam  do krótkiego adorowania Chrystusowi Panu w Grobie.

 9.  Wielkanoc  3.04.2021 – Wigilia Paschalna

Największą uroczystością chrześcijaństwa jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa, przeżywane i obchodzone przede wszystkim w noc z Wielkiej  Soboty na Wielką Niedzielę.

Godz. 19.00 wspólny Różaniec,  godz. 19.30  rozpoczniemy w naszym kościele liturgię Wigilii Paschalnej.  Pierwsza jej część to liturgia światła. Przed kościołem zostanie poświęcony ogień, od niego zapalony i poświęcony paschał. Od paschału zapalimy w kościele nasze świece. Odśpiewany przy paschale hymn pochwalny – dzieła stworzenia i odkupienia, zakończy tę część liturgii. Dalej liturgia słowa, czytania Starego Testamentu, list św. Pawła i Ewangelia o Zmartwychwstaniu. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna(uroczyście poświęcimy nową, odnowioną chrzcielnicę):  wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, poświęcenie wody chrzcielnej i pokropienie nią zgromadzonych w kościele. Po niej następuje liturgia Eucharystii. Na jej zakończenie – uroczysta procesja Rezurekcyjna. Niesiemy w monstrancji i w naszych sercach Ciało Chrystusa dla nas ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Śpiew  Te  Deum  - Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończy naszą uroczystość.

Niedziela  Wielkanocna 4.04.2021.

Msze św. godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.00.                                                                                                                                                 

Poniedziałek Wielkanocny  5.04.2021.

Msze św. godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.00, (Dzień modlitw w intencji KUL)

 

Zakończenie  Świętego  Tryduum   Paschalnego.

 

 

Wielki Piątek 2.04.2021

(16 rocznica śmierci św. Jana Pawła II),  godz.   9.00   – Jutrznia –wspólna modlitwa Kościoła,                                                                            

godz.17.30. – Rodzinna Droga Krzyżowa i rozpoczęcie nowenny, aż do Niedzieli Bożego Miłosierdzia, 

 

- godz. 18.00 - liturgia na cześć Męki Pańskiej. Czytanie Pasji  wg  św. Jana, wywyższenie i adoracja Krzyża, Komunia Święta i tzw. pogrzeb Chrystusa, czyli procesja przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Śpiew Gorzkich Żali – część II  i  III, adoracja  przy Grobie do godz.22.00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma od niego żadnej dyspensy.

 

 

Wielki Czwartek 1.04.2021 – godz. 9.00 – Jutrznia –wspólna modlitwa Kościoła,

 

 - godz. 17.30 – wspólny Różaniec, 

- godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpocznie świętowanie Triduum Paschalnego. W tej uroczystej Mszy Świętej przez czytania biblijne, słowa modlitwy eucharystycznej, jeszcze bardziej możemy wejść z Chrystusem i Apostołami do Wieczernika. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem do tzw. Ciemnicy i śpiew I części Gorzkich Żali. W ten wieczór jest bardzo ważne, byśmy trwali na modlitwie dziękczynienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa, byśmy z Chrystusem przeżyli Jego konanie w Ogrójcu. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy będzie trwała do godz. 2100.

 

 

Przeżywamy Rok św. Józefa, w każdy czwartek modliliśmy się do św. Józefa w intencji mężczyzn naszej Parafii. Uwieńczeniem będzie Uroczystość   św. Józefa w piątek 19.03. Zapraszamy szczególnie MĘŻCZYZN naszej Parafii na uroczyste Msze św.  o godz. 9.00 lub 17.00 wraz z oddaniem się   św. Józefowi. W każdy czwartek w ciągu roku będziemy odtąd odmawiać litanię do św. Józefa z prośbą o opiekę nad naszą parafią i pracami remontowym.

Msze św.

w niedziele i uroczystości 

8.00, 9.30, 11.00

W każdą niedzielę    godz. 7.30 -różaniec

Msze św. w święta zniesione

9.00 i 17.00.

W tygodniu

godz. 17.00.

Spowiedź św.przed każdą Mszą św.

Nowenna do M.B.N.Pomocy

każda środa godz. 16.30.

Nowenna do św. Józefa każdy czwartek godz. 17.30.

Gorzkie Żale

Każda niedziela

Wielkiego Postu

po Mszy św.

o godz. 8.00, 9.30, 11.00

------------------------------    Droga Krzyżowa

w piątki

godz. 16.30 - dla dzieci.

godz. 17.00 – Msza św.

godz. 17.30 – dla wszystkich.

 

Wielki   Piątek   godz. 15.00

 

Pragniemy  jako parafia włączyć się w ogólnopolską akcję "POKUTA RODZIN - NINIVA" - między ŚRODĄ POPIELCOWĄ - 17 lutego, a WIELKĄ SOBOTĄ - 3kwietnia.

Chcę zaprosić Was wszystkich Kochani Parafianie, abyśmy pokutowali  razem  w rodzinie. Nie osobno ojciec, nie osobno matka, nie osobno dzieci, ale wszyscy razem –RODZINNIE!

Będzie to wymiar wspólnego nawracania się całej naszej rodziny.

PRAGNIEMY PRZEPRASZAĆ ZA GRZECHY ofiarując naszą pokutę Bogu przez  RĘCE i NIEPOKALANE  SERCE  MARYI.

Został utworzony kalendarz, który otrzymaliśmy w tym liście, w którym będziemy wpisywać czyn pokutny, który wykonaliśmy dla któregoś członka rodziny. Np. Mama będzie wpisywała czyn pokutny, który zrobiła dla swojego męża lub dziecka. Mąż będzie wpisywał czyn pokutny, który zrobił dla swojej żony, itd. Codziennie wspólnie modlimy się 10 Różańca Świętego, np. wieczorem, gdy wszyscy domownicy będą już w domu. Każdego dnia podejmujemy wyrzeczenie/post (odmawiamy sobie tego, co będzie dla nas pokutą). Osobiście włączam się w tę akcję i przez 40 dni w naszym kościele będziemy odmawiać przed każdą Mszą św. jedną dziesiątkę różańca o ducha pokuty dla wszystkich naszych rodzin i dla siebie również.

Kochani niech  ten święty czas wielkiego postu będzie dla nas wszystkich owocny.

Może masz problemy z samym sobą, czujesz się zagubiony, dotkliwie ranią Cię grzechy, czujesz, że cały świat Ci się wali, przyjdź tu do naszej ukochanej Matki i Jej Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa i skorzystaj z łaski, która płynie z sakramentów a szczególnie z sakramentu pokuty. Pomoc swoją obiecuje sam Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Jam sam bronić jej będę jako swej własności”. 

 

Parafia, do której przynależysz to miejsce szczególne, bo tu w naszej świątyni Bóg nas kocha i czyni wielkie rzeczy.                                                         

 

 

Ś R O D A  P O P I E L C O W A  17 L U T Y 2 0 2 1 R.

 

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu

Każdy Kochani Parafianie, kto chce podjąć próbę  do szczerej zmiany swojego życia, niech zacznie od środy popielcowej w naszej parafii szczególnym aktem pokuty i nawrócenia, osobiście w sposób świadomy i konkretny. Poszczególne zaś niedziele i tygodnie Wielkiego Postu uczyńmy dla siebie rzeczywistymi  rekolekcjami w naszym życiu. W każdą niedzielę rozważać będziemy nową drogę nawrócenia.

ZAPRASZAM W ŚRODĘ POPIELCOWĄ 17 LUTEGO

Msze św. pokutne z obrzędem posypania głów popiołem, na znak, że pragniemy w tym czasie coś więcej zrobić w drodze naszego nawracania o godz. :

8.00, 10.00, 17.00, 19.00

 

Przez cały dzień będzie w naszym kościele wystawiony Najświętszy Sakrament, aby wejść do naszej świątyni  i powiedzieć w ciszy Jezusowi, Maryi i Józefowi – zajmijcie się mną, oddaję się Wam, oddaję Wam moją rodzinę. W dzisiejszym dniu obowiązuje nas wszystkich post ścisły od którego nie ma dyspensy, a składka ze wszystkich Mszy św. jako jałmużna przeznaczona będzie na Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Przez cały Wielki Post jest okazja do spowiedzi przed każdą Mszą.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Wtorek 2 luty 2021 r.Akt oddania naszych rodzin

Świętej Rodzinie z Nazaretu. 

Msze św. o godz. 8.00, 10.00,17.00. 

Dodatkowo o godz. 16.00 – poświęcenie

świec dzieciom komunijnym.

Zapraszamy wszystkie rodziny naszej parafii, a w ostateczności jednego przedstawiciela rodziny. Obowiązkowo przynosimy ze sobą gromnicę lub jakąkolwiek świecę na dowolną przez siebie wybraną Mszę św.

Przed rozpoczęciem Mszy św. odpalimy od Paschału przyniesione świece.

1.     Na rozpoczęcie Mszy św. zaśpiewamy pieśń – Przyjdź Duchu św. ja pragnę.

2.     Akt pokuty – modlitwa poświęcenia świec i pokropienie wodą egzorcyzmowaną. W czasie pokropienia śpiew – Com przyrzekł Bogu.

3.     Czytanie I

4.     Psalm

5.     Czytanie II

6.     Alleluja

7.     Ewangelia

8.     Po Ewangelii - Psalm, dziesiątka Różańca , psalm i uroczysty Akt oddania naszych rodzin Świętej Rodzinie z Nazaretu.

9.     Modlitwa wiernych.

10.Pieśń na ofiarowanie….

11.Pieśń na Komunię św. …..

12. Po modlitwie Św. Michale Archaniele, koronka do Bożego Miłosierdzia jako zawierzenie naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu

13. Po koronce śpiew – 3x – Jezu ufam Tobie.

14.Błogosławieństwo.

15.Modlitwa Dziękujemy Ci Panie Jezu….

16.Pieśń na zakończenie……

17. Każda rodzina po przyjściu do domu święci wodą święconą swoje mieszkanie, aby w ten sposób, dom każdej naszej rodziny stał się prawdziwym Nazaretem. 

RUSKO - 2 lutu 2021 rok

Akt oddania rodzin naszej Parafii Św. Rodzinie z Nazaretu

Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, aby go oświetlić Swoją nauką i własnym przykładem. Większość swego życia ziemskiego spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę, która się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku, osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwo.

Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoją modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy mogli wraz z Maryją i Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez całą wieczność. Amen. 

 

 

KOLĘDA 2021
W tym roku, zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa kolęda odbywać się będzie podczas Mszy św. w kościele.

 

 

 

LP.

DATA

TRASA

GODZ

NUMERY

1

28.12 (poniedziałek)

STRZYŻEWKO

17.30

36, 1 - 16

2

29.12

(wtorek)

STRZYŻEWKO

17.30

17 - 34

3

4.01

(poniedziałek)

ul. JABŁONIOWA I KASZTANOWA

17.30

 

4

5.01

(wtorek)

JANÓW

SUCHORZEWKO Lipówka

17.30

42 – 30

5-36

5

7.01

(czwartek)

SUCHORZEWKO

17.30

29 - 26

6

8.01

(piątek)

SUCHORZEWKO

17.30

25 – 6

7

11.01

(poniedziałek)

RUSKO
ul. Folwarczna
ul. Strzyżewska
ul. Koźmińska.

17.30
1, 2, 4,8,9,7,5,3, park

8

12.01

(wtorek)

RUSKO,
ul. Szkolna

17.30

 numery parzyste

9

14.01

(czwartek)

RUSKO
ul. Szkolna

17.30

 numery nieparzyste

10

15.01

(piątek)

RUSKO SPORTOWA

17.30

 

11

18.01

(poniedziałek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 12

17.30

 

13

19.01

(wtorek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 14

17.30

 

14

21.01
(czwartek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 16

17.30

 

15

22.01

(piątek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 18

17.30

 

16

25.01

(poniedziałek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 20

17.30

 

17

26.01

(wtorek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 22

17.30

 

18

28.01

(czwartek)

RUSKO

KOŹMIŃSKA 24,
24A, 26, 28

17.30