Obok głównego skrzyżowania wsi Rusko znajduje się świątynia parafialna. Kościół w Rusku po raz pierwszy odnotowany został w dokumentach z 1423 roku. Był to kościół pomocniczy w parafii cerekwickiej.

Świątynia pw. św. Wojciecha powstała w Rusku w roku 1613, wystawił ją Wojciech Suchorzewski, a konsekrował w 1626 roku biskup sufragan poznański Jan Trach Gniński. Wojciech Suchorzewski po wybudowaniu kościoła ubiegał się o nadanie mu praw parafialnych i stało się to 28 czerwca 1617 r. Do parafii należały podobnie jak dzisiaj wioski: Rusko, Suchorzewko, Janów (obecnie część Suchorzewka) i Strzyżewko.

W 1833 roku na miejscu drewnianego kościółka z 1613 roku, wzniesiony został kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha. Jest to budynek z muru pruskiego, jednonawowy. Od zachodu kwadratowa wieża konstrukcji słupowej, wtopiona w korpus nawy. Świątynię odrestaurowano w 1913 roku, wtedy też dobudowano od północy kaplicę i kruchtę. Wystrój wnętrza świątyni jest barokowy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Wojciecha oraz stary piękny obraz ukoronowanie Najśw. Maryi Panny. W ołtarzach bocznych  umieszczone są obrazy Matki Bożej, św. Antoniego i św. Jana Nepomucena.

W obecnym obiekcie zachowały się elementy z poprzedniego kościoła:

  • niewielki renesansowy ołtarz główny pochodzący z około 1630 roku,

  • obraz patrona kościoła datowany również na rok 1630,

  • rokokowy prawy ołtarz boczny,

  • chrzcielnica w kształcie syreny dźwigającej na głowie muszlę z początku XIX wieku.

Przed kościołem podziwiać można kamienną barokową figurę z wypisaną na cokole datą wystawienia- 1763 roku.